วงเสวนา “เปิดมุมมองความปลอดภัยไซเบอร์ 2022”

ดร. นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการถอดรหัสป้องกันภัยไซเบอร์ใน โรงพยาบาล ในวงเสวนาเรื่อง “เปิดมุมมองความปลอดภัยไซเบอร์ 2022” จากงานสัมมนาเรื่อง ไทยกับความปลอดภัยไซเบอร์ 2022 ในนามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข ในกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

TMI PR

04 Apr 2022