โครงการฝึกอบรม “แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” (The New-generation IT Doctor for Hospital Development) รุ่นที่ 6

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 – วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2565

TMI PR

31 Mar 2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พบกับ 3 หลักสูตรเพื่อเตรียมตัวในการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI)

TMI Treasurer

10 Jan 2022

เอกสารประกอบการบรรยาย คลิปบันทึกการบรรยาย การประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี 2564

คลิป บันทึก การ บรรยาย การประชุม วิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี 2564 สำหรับ

TMI Treasurer

21 Dec 2021
1 3 4