📬เชิญเข้าร่วม : โครงการฝึกอบรม “แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” (The New-generation IT Doctor for Hospital Development) รุ่นที่ 8

🎯กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ อายุ 25- 45 ปี 👉รับจำนวนไม่เกิน 24 คน

วัตถุประสงค์
🔶เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ให้กับแพทย์ที่สนใจ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
🔶 เพื่อสร้างกลุ่มแพทย์ที่มีความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลที่สามารถทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินหรือผู้ให้คำแนะนำการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลได้

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 – วันที่ 08 ตุลาคม 2567
เรียนเต็มวัน สัปดาห์ละ 2 วัน ในวันจันทร์ และวันอังคาร เป็นเวลา 17 สัปดาห์ (ไม่รวมสัปดาห์ที่มีวันหยุด) และนำเสนอผลงาน รวม 17 สัปดาห์

รับสมัคร

วันที่ 1 มีนาคม 2567 – วันที่ 30 เมษายน 2567

ประกาศผลการรับสมัคร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

สถานที่จัดฝึกอบรม

ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

รายละเอียดโครงการ

หนังสือเชิญ

ลงทะเบียน

http://bit.ly/3SDmA34
ค่าลงทะเบียน: ท่านละ 99,500.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข
ชื่อบัญชีสมาคมเวชสารสนเทศไทย เลขที่ 142-0-02801-4
*ชำระหลังการประกาศผล