ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม โครงการการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลที่ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย : ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

โดยมี พลอากาศเอก นพ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ, นาวาอากาศเอก วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้แทนฝ่ายสารสนเทศ ให้การต้อนรับ นำเสนอรายละเอียด และนำเยี่ยมชม