วิดีโอบันทึกการบรรยาย “The Road To Successful Cybersecurity For Health Care In Thailand”

วิดีโอบันทึกการบรรยาย ““The Road to Successful Cybersecurity for Health Care in Thailand”
โดย ดร. นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ในงานสัมมนา Thailand National Cyber Week 2021 จัดขึ้น โดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

Download เอกสารประกอบการบรรยาย https://bit.ly/3CpUYD9

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bordins.wordpress.com