เอกสารประกอบการบรรยาย คลิปบันทึกการบรรยาย การประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี 2564

เอกสาร ประกอบการบรรยาย

Link https://www.facebook.com/groups/tmincmedinfo2021
หรือ scan จากภาพ QR Code

คลิป บันทึก การ บรรยาย การประชุม วิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี 2564 สำหรับ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิก Facebook Group “TMI-NCMedInfo2021”


👉 ตอบคำถามสำหรับยืนยันตัวตนเพื่อการอนุมัติเข้ากลุ่ม โดยระบุ
✅ชื่อ-นามสกุล ✅ชื่อหน่วยงาน ตามที่ลงทะเบียนการประชุมวิชาการฯ ปี 2564 ไว้
📌สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ และตอบคำถามครบถ้วนเท่านั้น
👉 กลุ่มดังกล่าวจะเปิดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565