ภาพบรรยากาศการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่9 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทยประจำปี 2563

0
862

Link download ภาพ
https://drive.google.com/drive/folders/1962irLGg4ppJgmFYl-qAutXg0CgU0R_g?usp=sharing

Link download ไฟล์เอกสาร
https://drive.google.com/drive/folders/1h8qGQRxps3Y2Kq112rrIND35hjB8Yloa?usp=sharing