งานสัมนา

ประชุมวิชาการ TMI CIO FORUM

หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุมวิชาการกลางปี แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมกลางปี

อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) รุ่นที่3

สไลด์วิทยากร_Kแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค ENT_สนย2562 สไลด์วิทยากร_Kการให้รหัสโรคกับการเบิกจ่าย_สนย 2562 กำหนดการอบรม Advance ICD รุ่นที่ 3 หนังสืออบรม Advance ICD-10 ประจำปี 2019 รุ่นที่ 3 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม Advance ICD แบบฟอมร์จองห้องพัก รร.มารวย 26-28 ส.ค.62

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” Practical IT Project Management Workshop 2019 หนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบตอบรับการลงทะเบียน

อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017

อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 กำหนดการอบรม Advance ICD รุ่นที่ 1 กำหนดการอบรม...

(เต็ม)อบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2019

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic หนังสืออบรม Basic ICD-10 ประจำปี 2019 12-14 มิ.ย.62 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม (เต็ม) แบบฟอร์มการจองห้องพัก แบบฟอร์มขอใบกำกับภาษี