งานสัมนา

[เลื่อน] โครงการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน และ ขั้นสูง

*** เลื่อนการอบรมชั่วคราว จะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้งค่ะ หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการDownload โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 15 และขั้นสูงรุ่นที่ 6Download กำหนดการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน...

ขอเชิญอบรมแพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยี รุ่นที่ 6 ประจำปี 2564

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่Download YoungITDoctorAnnounce2021Download แบบตอบรับDownload

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับให้บริการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน

หนังสือเชิญอบรมพัฒนาโปรแกรม และวิเคราะห์Download กำหนดการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานDownload กำหนดการ 15 ธ.ค.63 อ.กวินDownload โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรDownload

HMA Virtual

HMA Virtual Agenda.updatedDownload HMA Virtual Flyer.updatedDownload

[เต็ม] อบรมเชิงปฎิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ BasicDownload หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม Basic ICD-10Download แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมDownload

Follow Us