งานสัมนา

อบรมเชิงปฎิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ BasicDownload หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม Basic ICD-10Download แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมDownload แบบฟอมร์จองห้องพัก วันที่...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ รร.ดิ เอมเมอร์รัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

AgendaTMI2020 22-10-63Download หนังสือ_ขอเชิญสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 2020Download แบบตอบรับการลงทะเบียนDownload แบบฟอร์มจองห้องพัก สมาคมเวชสารสนเทศ 25-27 พ.ย.6Download

เชิญอบรมการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ [เลื่อนจาก 2-4 กันยายน 2563 เป็น 1-3 กันยายน 2563]

หนังสือเชิญอบรมการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่Download โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยFlutterDownload โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่FlutterAdvanceDownload แบบตอบรับขั้นต้น และขั้นกลางDownload

เชิญอบรมการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการภายนอก

หนังสือเชิญอบรมการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการภายนอกDownload แบบตอบรับการลงทะเบียนDownload Practical IT Project Outsource Management Workshop 2020Download

เชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยี ประจำปี 2563 [ขยายเวลารับสมัครถึง 31 พค 2563]

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยี ประจำปี 2563 YoungITDoctorAnnounce2020 แบบตอบรับ