งานสัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับให้บริการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน

หนังสือเชิญอบรมพัฒนาโปรแกรม และวิเคราะห์Download กำหนดการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานDownload กำหนดการ 15 ธ.ค.63 อ.กวินDownload โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรDownload

HMA Virtual

HMA Virtual Agenda.updatedDownload HMA Virtual Flyer.updatedDownload

[เต็ม] อบรมเชิงปฎิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ BasicDownload หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม Basic ICD-10Download แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมDownload

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ รร.ดิ เอมเมอร์รัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

AgendaTMI2020 19-11-63Download หนังสือ_ขอเชิญสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 2020Download แบบตอบรับการลงทะเบียนDownload แบบฟอร์มจองห้องพัก สมาคมเวชสารสนเทศ 25-27 พ.ย.6Download

เชิญอบรมการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ [เลื่อนจาก 2-4 กันยายน 2563 เป็น 1-3 กันยายน 2563]

หนังสือเชิญอบรมการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่Download โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยFlutterDownload โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่FlutterAdvanceDownload แบบตอบรับขั้นต้น และขั้นกลางDownload

Follow Us

Recent Posts