งานสัมนา

เชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยี ประจำปี 2563 [ขยายเวลารับสมัครถึง 31 พค 2563]

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยี ประจำปี 2563 YoungITDoctorAnnounce2020 แบบตอบรับ

เชิญเข้าร่วมอบรม Basic ICD-10 [ยกเลิก]

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม Basic ICD-10 กำหนดการ แบบตอบรับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ หนังสือเชิญอบรมการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง [เต็ม]

การอบรมวิเคราห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง ทั้ง 2 รุ่น เต็ม แล้วนะคะ 90434_หนังสือขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง 90435_กำหนดการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 13 90436_กำหนดการขึ้นสูง รุ่นที่ 5 90437_แบบตอบรับขั้นพื้นฐาน และขึ้นสูง

สไลดฺ์งานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2019 ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย. 62

PDPA and IoT อ.ปิยะบุตร Smart Hospital อ.อนันต์ HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน รพ.น่าน_compressed Digital tranformation 20-11-62 TMI_SA Banmai-ServiceCapMx IoT in hospital สปสช