งานสัมนา

เชิญอบรมการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่

หนังสือเชิญอบรมการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่Download โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยFlutterDownload โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่FlutterAdvanceDownload แบบตอบรับขั้นต้น และขั้นกลางDownload

เชิญอบรมการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการภายนอก

หนังสือเชิญอบรมการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการภายนอกDownload แบบตอบรับการลงทะเบียนDownload Practical IT Project Outsource Management Workshop 2020Download

เชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยี ประจำปี 2563 [ขยายเวลารับสมัครถึง 31 พค 2563]

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยี ประจำปี 2563 YoungITDoctorAnnounce2020 แบบตอบรับ

เชิญเข้าร่วมอบรม Basic ICD-10 [ยกเลิก]

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม Basic ICD-10 กำหนดการ แบบตอบรับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ หนังสือเชิญอบรมการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม