งานสัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง

90434_หนังสือขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง 90435_กำหนดการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 13 90436_กำหนดการขึ้นสูง รุ่นที่ 5 90437_แบบตอบรับขั้นพื้นฐาน และขึ้นสูง

สไลดฺ์งานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2019 ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย. 62

PDPA and IoT อ.ปิยะบุตร Smart Hospital อ.อนันต์ HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน รพ.น่าน_compressed Digital tranformation 20-11-62 TMI_SA Banmai-ServiceCapMx IoT in hospital สปสช

จัดอบรมวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 12 (เต็ม)

หนังสือเชิญอบรมวิเคราะห์ข้อมูล แบบตอบรับ เต็ม กำหนดการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 12 HospitalAnalytics2019  

ประชุมวิชาการ TMI CIO FORUM

หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุมวิชาการกลางปี แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมกลางปี

อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) รุ่นที่3

สไลด์วิทยากร_Kแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค ENT_สนย2562 สไลด์วิทยากร_Kการให้รหัสโรคกับการเบิกจ่าย_สนย 2562 กำหนดการอบรม Advance ICD รุ่นที่ 3 หนังสืออบรม Advance ICD-10 ประจำปี 2019 รุ่นที่ 3 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม Advance ICD แบบฟอมร์จองห้องพัก รร.มารวย 26-28 ส.ค.62