งานสัมนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” Practical IT Project Management Workshop 2019 หนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบตอบรับการลงทะเบียน

อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017

อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 กำหนดการอบรม Advance ICD รุ่นที่ 1 กำหนดการอบรม...

(เต็ม)อบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2019

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic หนังสืออบรม Basic ICD-10 ประจำปี 2019 12-14 มิ.ย.62 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม (เต็ม) แบบฟอร์มการจองห้องพัก แบบฟอร์มขอใบกำกับภาษี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง HospitalAnalytics2018 กำหนดการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 10,11 กำหนดการขึ้นสูง รุ่นที่ 2 แบบตอบรับ หนังสือเชิญอบรมวิเคราะห์ข้อมูล

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 จัดประชุมระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 จัดประชุมระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 หนังสือ_ขอเชิญสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 2018 หัวข้อประชุม แบบตอบรับการลงทะเบียน แบบฟอร์มการจองห้องพัก21-23 พ.ย. 61 รูปงานประชุมวิชาการ ...