ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพสู่ยุคดิจิทัล วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Asset_Management_and_Tracking_Technologies_in_Healthcare_by_Mutrack_04 digital transformation_Nanhospita รพ.น่าน Hospital Digital Tranformation_BMH2562 รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ งานนำเสนอ ใช้คิวอัตโนมัติเพื่อลดความแออัด หัวข้อ ใช้คิวอัตโนมัติเพื่อลดความแออัด รพ.นครพนม นำเสนอOKR แออัด_รพ_คูเมือง นำเสนอการติดตามOKR Pneumonia_รพ_คูเมือง การพัฒนาระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรวจประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลนครนายก ระดับ3 วันที่10กรกฎาคม 2562

ตรวจประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลนครนายก ระดับ3 วันที่10กรกฎาคม 2562

Healthcare Technology Summit 2019

Healthcare Technology Summit 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ Healthcare Technology Summit 2019 As of 07.02.62 รายละเอียดโครงการ Healthcare Technology Summit 2019 as of 07.02.19 แบบลงทะเบียน ติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ทาง https://www.healthcaretechnology-summit.com/ https://www.facebook.com/Healthcare-Technology-Summit-775495042594258/

Thai Medical Informatics Association (TMI) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Research Center for Biotechnology and Medicine Policy (RBMP)

Thai Medical Informatics Association (TMI) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Research Center for Biotechnology and Medicine Policy (RBMP)

การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองคุณภาพ ระดับ 3 วันที่ 8 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลนครพนม ...