ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลนครนายก ระดับ3 วันที่10กรกฎาคม 2562

ตรวจประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลนครนายก ระดับ3 วันที่10กรกฎาคม 2562

Healthcare Technology Summit 2019

Healthcare Technology Summit 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ Healthcare Technology Summit 2019 As of 07.02.62 รายละเอียดโครงการ Healthcare Technology Summit 2019 as of 07.02.19 แบบลงทะเบียน ติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ทาง https://www.healthcaretechnology-summit.com/ https://www.facebook.com/Healthcare-Technology-Summit-775495042594258/

Thai Medical Informatics Association (TMI) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Research Center for Biotechnology and Medicine Policy (RBMP)

Thai Medical Informatics Association (TMI) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Research Center for Biotechnology and Medicine Policy (RBMP)

การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองคุณภาพ ระดับ 3 วันที่ 8 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลนครพนม ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” Practical IT Project Management Workshop 2018 หนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบตอบรับการลงทะเบียน