ข่าวประชาสัมพันธ์

Guideline for Telemedicine Overview โดย นายแพทย์บดินทร์

Guideline for Telemedicine Overview โดย นายแพทย์บดินทร์

ร่วมประชุม Healthcare Expo Taiwan

90628_Healthcare-Expo-Taiwan-19-Sum-NP-12-1219

เชิญประชุมวิชาการประจำปี TMI 2562

หนังสือ_ขอเชิญสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 2019 TMI Agenda 2019 7-11-62 แบบฟอร์มการจองห้องพัก ผลการรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพสู่ยุคดิจิทัล วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Asset_Management_and_Tracking_Technologies_in_Healthcare_by_Mutrack_04 digital transformation_Nanhospita รพ.น่าน Hospital Digital Tranformation_BMH2562 รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ งานนำเสนอ ใช้คิวอัตโนมัติเพื่อลดความแออัด หัวข้อ ใช้คิวอัตโนมัติเพื่อลดความแออัด รพ.นครพนม นำเสนอOKR แออัด_รพ_คูเมือง นำเสนอการติดตามOKR Pneumonia_รพ_คูเมือง การพัฒนาระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ