ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับให้บริการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน

0
1402