หน้าแรก

สมาคมเวชสารสนเทศไทย

กว่า 30 ปีที่เรามุ่งมั่นผลักดันการพัฒนา
ด้านเวชสารสนเทศของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢ขยายเวลา “รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมเวชสารสนเทศไทย”

ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำเอกสาร ภาพและข้อมูล จัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานหรือผลงานของสมาคม บริการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง สํารวจและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม

TMI PR

11 Apr 2024

วารสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

สมัครเป็นสมาชิก TMI

Coming soon

ลิงค์น่าสนใจ

สมาคมเวชสารสนเทศไทย

อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2590-1552, 08-5223-3631
โทรสาร: 0-2965-9816