หน้าแรก

สมาคมเวชสารสนเทศไทย

กว่า 30 ปีที่เรามุ่งมั่นผลักดันการพัฒนา
ด้านเวชสารสนเทศของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Pasicha Thianchao

May 13, 2022

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล รพ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

โดยผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน ประกอบด้วย นพ.ชุษณะ มะกรสาร, นพ.วรรษา เปาอินทร์ และดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ

Pasicha Thianchao

May 13, 2022

Cybersecurity Knowledge Sharing “Personal Data Protection Act: PDPA”

ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการเข้าร่วมการเสวนา Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 15 หัวข้อ “Personal Data Protection Act: PDPA”

Pasicha Thianchao

April 5, 2022

ดาวน์โหลดเอกสาร

สมัครเป็นสมาชิก TMI

Coming soon

ลิงค์น่าสนใจ

สมาคมเวชสารสนเทศไทย

อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

อีเมล: official@tmi.or.th
โทรศัพท์: 0-2590-1492
โทรสาร: 0-2965-9816