ข่าวประชาสัมพันธ์และงานสัมนา

อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017

อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 กำหนดการอบรม Advance ICD รุ่นที่ 1 กำหนดการอบรม...

ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์