“โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล” เพื่อรับรองคุณภาพระดับที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

0
167