งานสัมนา

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 จัดประชุมระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 จัดประชุมระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 หนังสือ_ขอเชิญสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 2018 หัวข้อประชุม แบบตอบรับการลงทะเบียน แบบฟอร์มการจองห้องพัก21-23 พ.ย. 61

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

https://sites.google.com/a/tmi.or.th/tmi-ha-project/home TMIHospitalITMaturityModelv1.1 HospitalIT_QualityImproveFramework_V1.20 แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล