ข่าวประชาสัมพันธ์

Thai Medical Informatics Association (TMI) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Research Center for Biotechnology and Medicine Policy (RBMP)

Thai Medical Informatics Association (TMI) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Research Center for Biotechnology and Medicine Policy (RBMP)

การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองคุณภาพ ระดับ 3 วันที่ 8 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลนครพนม ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” Practical IT Project Management Workshop 2018 หนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบตอบรับการลงทะเบียน

รายละเอียดในการสั่งซื้อหนังสือ

ใบสั่งซื้อหนังสือ book orders 5-11-2561

อบรม Advance ICD-10 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561

อบรม Advance ICD-10 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม-Advance-ICD-10ปี-2018-รุ่นที แบบฟอมร์จองห้องพัก ICD-10 รุ่นที่ 3 หนังสืออบรม Advance ICD-10 รุ่นที่ 3 กำหนดการอบรม Advance ICD รุ่นที่ 3