ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017

หนังสืออบรม Advance ICD-10 ประจำปี 2018 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม-Advance-ICD-10ปี-2018 กำหนดการอบรม Advance ICDปี2018 แบบฟอร์มการจองห้องพัก_รร.มิราเคิล 18-20 เม.ย. 61 แบบฟอมร์จองห้องพัก ICD-10 รร.มารวย

“แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล” รุ่นที่ 3

YoungITDoctorAnnounce2018 หนังสือเชืญ_เข้าร่วมอบรม แบบตอบรับ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ-Basic-ICD-10 หนังสืออบรม Basic ICD-10 ประจำปี 2018 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม แบบฟอมร์จองห้องพัก

เรียนเชิญอบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 และขั้นสูง รุ่นที่ 2

หนังสืออบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 และ อบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 หนังสือเชิญประชุม โครงการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล กำหนดการ รุ่นที่ 8 กำหนดการขั้นสูง รุ่นที่ 2 แบบตอบรับ

รายละเอียดการสมัครสมาชิก TMI

รายละเอียดการสมัคร “สมาชิก สมาคมเวชสารสนเทศไทย” รายละเอียดการสมัครสมาชิก ใบสมัครสมาชิกสามัญ ใบสมัครสมาชิกสมทบ

ติดตามเรา