ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. หนังสือขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017 2. แบบตอบรับการลงทะเบียน 3. กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี สมาคมเวชสารสนเทศไทย สำหรับผู้บริหาร หัวข้อ “Hospital CIO Forum” ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุม แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมกลางปี กำหนดการประชุมวิชาการกลางปี

ขอเขิญส่งบทความเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2560 (ขยายเวลาวันสุดท้ายที่รับผลงาน)

ขอเขิญส่งบทความเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ พ.ศ.2560 The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics 2017 วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร เปิดรับผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ  ...

โครงการร่วมพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเพื่อการรองรับคุณภาพ รุ่นที่4

โครงการร่วมพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเพื่อการรองรับคุณภาพ รุ่นที่4 พ.ศ.2560-2562 กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด คลิก