ข่าวประชาสัมพันธ์และงานสัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม แบบฟอมร์จองห้องพัก กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic ICD-10 หนังสืออบรม Basic ICD-10 ประจำปี 2018 หนังสืออบรม Basic ICD-10 ประจำปี...

ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์