ข่าวประชาสัมพันธ์และงานสัมนา

งานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560

เอกสารวิทยากร IoT_Healthcare_wimol_TMI2017 อ.วิมล   เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. หนังสือขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017 2. แบบตอบรับการลงทะเบียน 3. กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017 4. แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก

ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์