ข่าวประชาสัมพันธ์และงานสัมนา

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 จัดประชุมระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์...

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 จัดประชุมระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 หนังสือ_ขอเชิญสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 2018 หัวข้อประชุม แบบตอบรับการลงทะเบียน แบบฟอร์มการจองห้องพัก21-23 พ.ย. 61

ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์