ข่าวประชาสัมพันธ์และงานสัมนา

เรียนเชิญอบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 และขั้นสูง รุ่นที่ 2

หนังสืออบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 และ อบรมวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 หนังสือเชิญประชุม โครงการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล กำหนดการ รุ่นที่ 8 กำหนดการขั้นสูง รุ่นที่ 2 แบบตอบรับ

ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์