Written on 13 September 2016, 10.15 by admin2
-national-cybersecurity-critical-infrastructure-for-digital-thailand เชิญชวนร่วมงานสัมมนา " National Cybersecurity : Critical Infrastructure for Digital Thailand” โดย นายแพทย์ สุธี ทุวิรัตน์ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ตั้ง...
Written on 28 August 2016, 22.04 by admin2
booking-hotel   การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ   แบบฟ...
Written on 05 July 2016, 10.49 by admin2
-qhospital-cio-forumq-25-2559- ประชุมวิชาการกลางปี สมาคมเวชสารสนเทศไทย หัวข้อ "Hospital CIO Forum" ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดาวน์โหลดเอกสาร ...
Written on 20 June 2016, 22.34 by admin2
-3-1   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 และชั้นสูง รุ่นที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร ...
Written on 20 January 2016, 11.37 by admin2
airp-2559    การประชุม AIRP และการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53/2559 รายละเอีดยเพิ่มเติมสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่าง   &...
Written on 12 January 2016, 13.55 by admin2
seminar-medinfo-3    หัวข้อในการอบรม การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 3) ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ...